Logo

مدیریت آموزشی


 دکتر امیر مدنی
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی / طبقه اول / اداره آموزش
تلفن: 37745000-041 داخلی 1310  
ایمیل:a-madani [at] ubonab.ac.ir

رزومه دکترامیر مدنی
  • ویرایش شده
  • در شنبه بیستم دي 1399
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
  • تعداد بازدید صفحه : 11379