Logo

مدیریت آموزشی


 دکتر امیر مدنی
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

آدرس: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای / طبقه دوم/ اداره آموزش
تلفن: 61811310-041 
ایمیل:a-madani [at] ubonab.ac.ir

رزومه دکترامیر مدنی
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه پانزدهم اسفند 1402
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
  • تعداد بازدید صفحه : 14920