Logo

اداره پذیرش، ثبت نام و امور امتحانات

آدرس: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای / طبقه دوم/ اداره آموزش
تلفن: 61811318-041 
ایمیل:

وظایف و اختیارات:
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف
 •  دریافت لیست پذیرفته­ شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور
 • اعمال دستورالعمل­های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم
 • همکاری با دانشکده­ها در تهیه برنامه­ های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس
 • ابلاغ برنامه­ های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه­های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین­ نامه­ های مربوط
 • ویرایش شده
 • در شنبه پنجم اسفند 1402
 • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
 • تعداد بازدید صفحه : 10569