Logo

اداره تحصیلات تکمیلی

آدرس: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای / طبقه دوم/ اداره آموزش
تلفن: 61811315-041 
ایمیل: grad @ ubonab.ac.ir

وظایف و اختیارات:
  1. سازماندهی امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
1. بررسی پرونده موجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بایگانی و رفع نواقص آنها
2. بررسی کارنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رفع نواقص آنها از طریق سیستم سما
3. نوشتن نامه در خواست ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی کارشناسی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان دکتری
4. آماده سازی مدارک برای جلسه تحصیلات تکمیلی دانشگاه
5. نوشتن کاربرگ صورت جلسات تحصیلات تکمیلی
6. نوشتن صورت جلسات تحصیلات تکمیلی
7. اجرای مصوبات صورت جلسات تحصیلات تکمیلی در کلیه رشته ها در سیستم سما
8. ثبت پروپوزال و پایان نامه دانشجویان در سیستم سما
9. تایید پروپوزال و پایان نامه دانشجویان در ایران داک
10. نوشتن نامه ابلاغ تصویبپروپوزال، آزمون جامع و پایان نامه دانشجویان
10. ثبت نمرات پایان نامه دانشجویان
11. نوشتن نامه دعوت به دوران جهت حضور در جلسات مختلف از جمله دفاع از پایان نامه، دفاع از آزمون جامع، و پروپوزال دکتری
12. انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
  • ویرایش شده
  • در شنبه پنجم اسفند 1402
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
  • تعداد بازدید صفحه : 13060