Logo

معاونین اسبق آموزشی

DrGhafourian دکتر حسین غفوریان
دکترای فیزیک هسته ای از دانشگاه پیام نور
(از 4 تیر 1396 تا 13 آبان 1397)
DrMohtadi دکتر محمدعلی مهتدی بناب
دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه ساسکاچوان-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
(از 15 آبان 1395 تا 3 تیر 1396)
DrHajibadali دکتر علی حاجی بدلی
دکترای ریاضی از دانشگاه تبریز-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
(از 4 مرداد 1393 تا 15 آبان 1395)
DrPoorsamad دکتر جعفر پورصمد
دکترای فیزیک-اپتیک و لیزر از دانشگاه دولتی ایروان (ارمنستان)  -عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
(از 1 آبان 1390 تا 3 مرداد 1393)
DrHajibadali دکتر علی حاجی بدلی
دکترای ریاضی از دانشگاه تبریز-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
(از 26 شهریور 1387 تا 31 خرداد 1390)
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه دوازدهم خرداد 1398
  • توسط مدیریت فناوری اطلاعات