Logo

گروه امور برنامه ریزی آموزشی

آدرس: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای / طبقه دوم/ اداره آموزش
تلفن: 61811314-041 
ایمیل:

وظایف و اختیارات:
 • ارجاع درخواست دانشکده ها به شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه به منظور بررسی و تصویب ایجاد و اجرای رشته‌ها و گرایش‌های جدید، تغییر نام گروه‌های آموزشی، تغییر عنوان رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه، بازنگری برنامه‌های درسی، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس و منابع رشته‌های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی
 • انجام امور مربوط به بررسی برنامه درسی و مدارک ایجاد و اجرای رشته‌های تحصیلی جدید (قبل و بعد از شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه) در مقاطع مختلف تحصیلی
 • ابلاغ مجوزهای ایجاد و اجرای رشته‌های جدید به واحدهای مرتبط در دانشگاه
 • انجام امور مربوط به ورود اطلاعات جدید و اصلاحات مربوط به رشته‌های تحصیلی و نظام‌های آموزشی مرتبط با آنها برای کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به اعلام ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی
 • مکاتبات مربوط به سازمان سنجش
 • بررسی فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
 • مکاتبه با دانشگاهها جهت امور آموزشی دانشجویان
 • ویرایش شده
 • در شنبه پنجم اسفند 1402
 • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
 • تعداد بازدید صفحه : 7898