Logo

اداره انفورماتیک و خدمات آموزشی سما

آدرس: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای / طبقه دوم/ اداره آموزش
تلفن: 61811313-041 

 

وظایف و اختیارات:
 • تنظیم سطح دسترسی و مدیریت کاربران
 • تهیه Backup برنامه
 • تعریف دروس - تهیه فرمهای انتخاب واحد - حذف واضافه- حذف اضطراری و...
 • توسعه سیستم آموزشی موجود و ایجاد قابلیتهای جدید
 • حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان
 • طراحی و پیاده سازی فرمهای مختلف تحصیلی و استاندارد سازی آنها
 • آمار تفکیکی دانشجویان
 • شرکت در جلسات وب و قرار دادن اطلاعات حوزه معاونت آموزشی در وب سایت دانشگاه
 • برطرف نمودن مشکلات نرم افزاری حوزه معاونت آموزشی
 • همکاری در تدوین برنامه های آموزشی و ارائه آموزشهای لازم به کارکنان مربوطه
 • تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله
 • انجام امور مربوط به نگهداری وطبقه بندی و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات بر اساس ضوابط تعیین شده
 • ورود داده ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه و تحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات
 • بازبینی داده ها و رفع اشتباهات احتمالی
 • تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز
 • مشاوره، راهنمایی وآموزش به کاربران سما در آموزش کل، آموزش دانشکده ها، اساتید و دانشجویان
 •  کنترل کلمه عبور اساتید و دانشجویان
 •  تنظیمات و زمانبندی قسمت های مختلف  سیستم مدیریت آموزش سما
 •  تهیه گزارشات مختلف جهت اصلاح اطلاعات خروجی آماری
 •  بررسی و انجام انتخاب واحدهای  دستی
 •  کد دهی به  دروس و ثبت نمرات  مهمانی، انتقالی و تطبیقی
 • تخصیص کد کاربری به کاربران جدید
 • بروز رسانی تاریخ اعتبار کاربران، اساتید و دانشجویان
 • تعریف دروس و انتقال دروس به وب در موعد انتخاب واحد
 • تخصیص کد به اساتید جدید
 • تهیه خروجی بانک اطلاعاتی سیستم مدیریت آموزش جهت استفاده در نرم افزارهای جانبی
 • دریافت فایل اطلاعات دانشجویی به همراه عکس دانشجو از پرتال سازمان سنجش و تبدیل و انتقال آن به سیستم
 •   راهنمای ورود به وبسایت آموزش  جهت اساتید و دانشجویان
 • فعال نمودن نیمسال  ها جهت انتقال اطلاعات دانشجویان مهمان، انتقالی
 • ویرایش شده
 • در شنبه پنجم اسفند 1402
 • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
 • تعداد بازدید صفحه : 8631