Logo

معرفی معاون آموزشی

Dr Hajibadali


دکتر علی حاجی بدلی
معاون آموزش و پژوهشی دانشگاه

آدرس: دانشکده علوم پایه / طبقه چهارم / دفتر معاونت آموزش و پژوهشی
تلفکس: 37709852-041
ایمیل: haji.badali@ubonab.ac.ir
رزومه دکتر حاجی بدلی

Dr. Ali Haji Badli
Vice President of Education and Research of the University
Address: Faculty of Basic Sciences / 4th Floor /Office of the Vice-Chancellor for Education and Research
Telefax: 041-37721066
Email: haji.badali@ubonab.ac.ir
Resume of Dr. Haji Badli

  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و یکم اسفند 1401
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
  • تعداد بازدید صفحه : 10369