Logo

معرفی دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بناب

آقای مقداد شجاع
کارشناس هدایت استعدادهای درخشان
آدرس: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای، طبقه دوم، اداره اموزش کل دانشگاه
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1317 
معرفی، اهداف و وظایف
 
گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بناب، بخشی ازمجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه است که هدف آن، حمایت از دانشجویان با استعداد برتر و ممتاز در جهت ادامه تحصیل و ارتقای عملکرد آموزشی – پژوهشی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان می­باشد.  ماموریت ها و اولویت های گروه استعدادهای درخشان به شرح ذیل است:
1- شناسایی استعدادهای نهفته دانشگاه
2- بررسی پرونده­ های متقاضیان عضویت در گروه حمایت از استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری
2- ارائه تسهیلات حمایتی و تشویقی به دانشجویان ممتاز به منظور افزایش سطح کیفی آموزشی و پژوهشی ایشان در حین تحصیل
4- حمایت از مسابقات علمی دانشجویی
5- همکاری با بنیاد نخبگان برای انتخاب دانشجویان حائز شرایط دریافت جایزه تحصیلی و انجام حمایت های لازم
6- بررسی پرونده های بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکترا
7- ارائه خدمات مشاوره ­ای به دانشجویان عضو گروه