Logo

دبیرخانه مدیریت آموزشی

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی / طبقه اول / اداره آموزش
تلفن: 37745000 داخلی 1315
ایمیل:
 
وظایف و اختیارات:
 
 1. ثبت سیستمی و اسکن معرفی نامه های کار اموزی ، معرفی نامه به کتابخانه ها و...
 2. ثبت سیستمی و اسکن  فرم تقاضای ترم تابستان
 3. ثبت سیستمی و اسکن  تمامی صورت جلسه های مربوط به حوزه معاونت اموزش و پژوهشی
 4. ثبت سیستمی و اسکن  تاییدیه های تحصیلی ، گواهینامه ها ، دانشنامه ها
 5. ثبت سیستمی و اسکن نامه های ابطال معافیت تحصیلی ، درخواست معافیت تحصیلی ، درخواست سنوات تحصیلی و...
 6. ثبت سیستمی و اسکن فرم های پروپوزال و دفاع از پایان نامه های ارشد و دکتری و سایر فرم های تحصیلات تکمیلی
 7. ثبت سیستمی و اسکن تمامی نامه های دریافتی و ارسالی مربوط به حوزه معاونت اموزشی و پژوهشی
 8. پاسخگویی به مراجعات دانشجویی
کارکنان:

 
کارشناس دبیرخانه آموزش
آقای مقداد شجاع

کارشناس دبیرخانه آموزش
تلفن: 37745000-041 داخلی 1315

 • ویرایش شده
 • در سه شنبه بیست و نهم مهر 1399
 • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب