Logo

کارکنان

دکتر رضا عبدی

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
تلفن: 37745000-041 داخلی 1310
ایمیل: edu [at] bonabu.ac.ir

  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هفدهم دي 1397
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب