Logo

معرفی معاون آموزشی

DrHashemi دکتر سجاد هاشمی مطلق
معاون آموزشی

آدرس: دانشکده علوم پایه / طبقه چهارم / دفتر معاونت آموزشی
تلفکس: 37721066-041
ایمیل: edu [at] bonabu.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: http://edu.bonabu.ac.ir/teacher/SHashemi
 
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه بیست و دوم آبان 1398
  • توسط مدیریت فناوری اطلاعات