Logo
تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1402
کد 881

اطلاعیه:

دریافت مجوز ادامه تحصیل و تمدید سنوات

دانشجویانی که در وضعیت اخراج آموزشی قرار دارند جهت دریافت مجوز تحصیل و یا دانشجویانی که نیاز به تمدید سنوات دارند جهت تمدید سنوات در اسرع وقت نسبت به درج مجوز مربوط اقدام نمایند.
مطابق آیین نامه آموزشی، دانشجویان بایستی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی انتخاب واحد نمایند. پس از اتمام واحدهای نظری و دوره آموزشی، انتخاب واحد پایان نامه براي دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله براي دانشجویان دکتري برای هر نیمسال ضروری است.
 • اگرچه پایان نامه و یا رساله را در نیمسال هاي قبلی نیز انتخاب نموده باشند.
چنانچه دانشجویی نتواند در سنوات مجاز فارغ التحصیل شود
 • دانشجویان مقطع کارشناسی در پایان نیمسال دهم (برای نیمسال یازدهم و به بعد)
 • دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد در پایان نیمسال ششم (برای نیمسال هفتم و به بعد)
 • دانشجویان مقطع دکتری درپایان نیمسال دهم (برای نیمسال یازدهم و به بعد)

بایستی درخواست تمدید سنوات خود را صرفا از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان وزارت عتف انجام دهند.

یاد آور می شود انتخاب واحد
دانشجویان مقطع کارشناسی از نیمسال نهم و دهم تحصیلی

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد از نیمسال پنجم و ششم تحصیلی

دانشجویان مقطع دکتری از نیمسال نهم و دهم تحصیلی

منوط به درخواست تمدید سنوات(درخواست مجوز افزايش سنوات) از طریق سامانه سما دانشگاه بناب توسط دانشجو

 موافقت با تمدید سنوات توسط دانشکده و دانشگاه می باشد. بنابراین درخواست های تمدید سنوات باید قبل از زمان انتخاب واحد هر نیمسال انجام شود. بدیهی است درصورت عدم انتخاب واحد به موقع، مطابق آیین نامه آموزشی حکم سلب از تحصیل آنان صادر خواهد شد.

جهت ورود به سامانه سما دانشگاه بناب کلیک کنید.

تذکر: دانشجویان می‌بایست قبل از شروع فرآیند انتخاب واحد اقدام به دریافت مجوز افزایش سنوات کنند درغیر اینصورت مطابق آیین نامه آموزشی حکم سلب از تحصیل آنان صادر خواهد شد و عواقب احتمالی برعهده خود فرد می‌باشد.
تبصره: پیرو مصوبه شورای آموزشی در خصوص مدت زمان مجاز اخذ درس معرفی به استاد، به استحضار میرساند دانشجویان تا حداکثر یک ماه پس از آغاز ترم مجاز به اخذ دروس معرفی به استاد می باشند و در صورت عدم رعایت بازهی زمانی می‌بایست نسبت به تمدید سنوات خود اقدام کنند.

بخشی از نکات مهم فرایند اخذ مجوز ادامه تحصیل

 • دانشجویان دوره کارشناسی با سه نیمسال مشروطی یا بیشتر در صورت اخذ مجوز ادامه تحصیل مجاز به انتخاب واحد می باشند و تا سقف ۱۴ واحد می‌توانند انتخاب واحد نمایند. این دسته از دانشجویان در صورت داشتن شرایط خاص در حین تحصیل می توانند با ثبت و ارسال درخواست مجوز ادامه تحصیل (مشروطی) از منوی پیشخوان خدمت سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان وزارت عتف نسبت به ثبت درخواست صدور مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه یا استان اقدام نمایند. 
 • بدیهی است انتخاب واحد این دانشجویان زمانی امکان پذیر خواهد بود که پیش از پایان بازه انتخاب واحد در نیمسال مورد نظر مجوز لازم صادر و به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و واحدهای مربوطه اعلام گردد.
 • در صورت معادل‌سازی دروس از تحصیلات قبلی به ازای هر ۲۰-۱۲ واحد دروس معادل سازی شده یک نیمسال از سنوات مجاز آنها کسر خواهد شد ( مطابق تبصره یک ماده ۲۸ - آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی).
 • برای دانشجویان انتقالی سنوات آن ها از ابتدای ورود به دانشگاه قبلی محاسبه می شود.
 • مدت مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی ۸ نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد ۴ نیمسال است.
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب
 • نوشته شده
 • در سه شنبه 10 بهمن 1402
 • ساعت 18
 • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
 • تعداد بازدید 1133
نظرات شما
captcha refresh