Logo

آرشیو تقویم آموزشی

 امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

(1574)

از روز دوشنبه مورخ 99/10/22 لغایت روز دوشنبه مورخ 99/11/06

دوشنبه 22 دي 1399
مهلت حذف اضطراری (تک‌درس) نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

مهلت حذف اضطراری (تک‌درس) نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

(468)

از روز یک‌شنبه مورخ 99/09/30 لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/10/03

يکشنبه 30 آذر 1399
 مهلت حذف و اضافه نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

(397)

از روز یکشنبه مورخ 99/07/06 لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/07/09

يکشنبه 6 مهر 1399
شروع کلاس‌های نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

شروع کلاس‌های نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

(757)

هفته اول از روز شنبه مورخ 99/06/29 و پایان کلاس‌ها روز پنجشنبه مورخ 99/10/18

شنبه 29 شهريور 1399
 انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

(611)

از روز یکشنبه مورخ 99/06/16 تا روز پنجشنبه مورخ 99/06/20

يکشنبه 16 شهريور 1399
 امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

(740)

از روز دوشنبه مورخ 99/03/19 لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/04/04

دوشنبه 19 خرداد 1399
 مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

(338)

از روز شنبه مورخ 98/11/19 لغایت روز دوشنبه مورخ 98/11/21

شنبه 19 بهمن 1398
امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

(262)

از روز چهارشنبه 98/11/16 لغایت روز چهارشنبه 98/12/07

چهارشنبه 16 بهمن 1398
شروع کلاس‌های نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

شروع کلاس‌های نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

(317)

هفته اول از روز شنبه مورخ 98/11/12 و پایان کلاس‌ها روز سه‌شنبه مورخ 99/03/13

شنبه 12 بهمن 1398
 انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

(290)

از روز شنبه مورخ 98/11/05 تا روز پنجشنبه مورخ 98/11/10

شنبه 5 بهمن 1398