Logo

مدیریت آموزشی


 دکتر رضا عبدی
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی / طبقه اول / اداره آموزش
تلفن: 37745000-041 داخلی 1310  
ایمیل:r.abdi@bonabu.ac.ir

رزومه دکتر رضا عبدی
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هفدهم دي 1397
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب