اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : MirSajjad Hashemi Motlagh

  گروه آموزشی : Mathematics
  واحد سازمانی : Faculty Member
  درجه علمی : Associate Professor
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : Others
  رشته تحصیلی : NON
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1397/09/07